Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych przez Porsche Inter Auto Polska Sp z o.o. (PIA Polska).

 • Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
  • Dane dotyczące użytkowników serwisów internetowych przetwarzane są przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 118a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108213, kapitał zakładowy w wysokości: 8 837 400 PLN, NIP 646-10-02-655. PIA Polska w odniesieniu do danych osobowych użytkowników jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami).
  • Dane osobowe użytkowników są zbierane wyłącznie za zgodą i wiedzą odwiedzających stronę internetową. Przeglądanie stron serwisów PIA Polska nie wymaga podania danych osobowych. Jednak podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, PIA Polska zbiera informacje, dotyczące korzystania z serwisów internetowych PIA Polska przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych. Informacje te, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nazwa dostawcy Internetu, są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych użytkownika.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne; ich niepodanie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisów PIA Polska. Użytkownikom przysługuje w każdym przypadku prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania czasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jak również żądania ich usunięcia w przypadkach określonych przez prawo.
  • Zbierane przez PIA Polska dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami). Dane zbierane są w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, w tym do bezpośredniego marketingu naszych produktów lub usług.
  • PIA Polska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowe i samorządowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub ma na celu realizację zleconych przez PIA Polska akcji marketingowych.
  • Każdy Użytkownik jest uprawniony, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, do złożenia wniosku i uzyskania pisemnej informacji na temat dotyczących go danych osobowych gromadzonych przez PIA Polska w związku z korzystaniem z serwisów internetowych PIA Polska przez użytkownika. Zapytania należy składać mailowo na adres PIA Polska info@porscheinterauto.pl.
 • Polityka cookies i innych podobnych technologii
  • W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych użytkownikom PIA Polska stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
  • Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być stosowane w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych PIA Polska. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
   • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego wymagających uwierzytelnienia,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   • umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
  • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym PIA Polska będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • Włączenie opcji blokowania plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych PIA Polska z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających logowania.
  • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PIA Polska, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z PIA Polska firmy badawcze oraz dostawców aplikacji internetowych i multimedialnych.
  • Zamieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PIA Polska nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.